När hösten gått över till vinter och mörkret och kylan är ett faktum på våra norra breddgrader är det vanligt att energidepåerna sinar, men för vissa blir det värre än så.

Trots det återkommande mörkret varje vinter är våra kroppar och sinnen dåligt utrustade för bristen på solljus. Ungefär 60 procent av alla vuxna människor drabbas av vintertrötthet. För 10 procent blir besvären allvarligare, med bland annat nedstämdhet och ett ökat sömnbehov som symptom. Ca 5 procent går så långt som att utveckla depression.

Vad är då årstidsbunden depression eller SAD?

Årstidsbunden depression även kallad vinterdepression, vårdepression och/eller höstdepression, kännetecknas av starka svängningar i sinnesstämningen i övergången mellan årstiderna. Det är en typ av depression som har en stark koppling till ljus och mörker. Problem av den här typen existerar knappt i länder som ligger nära ekvatorn, men ju längre man kommer på norra och södra halvklotet där dygnet växlar i längd mellan årstiderna, ju vanligare är SAD.

Läs mer här!

Photo: © Emanuel Haas | Text: Mikaela Bjerring