Hormonproduktionen i äggstockarna upphör i menopausen, men din kropp slutar inte producera dessa hormoner över en natt. Det tar faktiskt mellan fem och tio år. Denna tid kallas för förklimakteriet eller perimenopause på engelska. Det är en lång tid att behöva genomlida för den som upplever känslomässiga och/eller fysiska besvär på grund av de varierande hormonnivåerna. Då är det viktigt att hitta lösningar som fungerar för dig för att minska dina symptom och som gör att du kan känna dig både frisk, glad och full av energi.

I förklimakteriet svajar hormonerna rejält. En del kvinnor glider bara igenom dessa övergångar utan särskilt stora problem, medan andra upplever alla möjliga slags känslomässiga och fysiska besvär. Många förstår inte att symtomen som de lider av uppstår just som en följd av hormonsvängningarna, eftersom kunskapen inom det här området generellt sett fortfarande är väldigt begränsat.

Symptomen i förklimakteriet varierar från kvinna till kvinna – både i intensitet och typ av besvär. Varje kvinnas upplevelse är unik för henne men det finns en rad symptom som är relativt vanliga, tex:

 • Rikliga blödningar med klumpar (levrat blod)
 • Kortare menscykler
 • Vallningar och nattsvettningar
 • Ömma bröst
 • Sömnproblem
 • Järnbrist
 • Viktuppgång
 • Irritation
 • Ilska
 • Känna sig överväldigad
 • Vara uppe i varv
 • Oro
 • Humörsvängningar

Dessa symptom uppträder ofta ett par dagar till två veckor före mensen. Men i motsats till när man lider av PMS, så upphör dock symtomen inte när mensen väl börjat utan följs istället av trötthet, håglöshet och initiativlöshet i ytterligare en vecka. Många kvinnor som upplever det här säger ofta: “Jag känner mig bara normal en enda vecka i månaden”.

Även menstruationen förändras. Mensen kan bli oregelbunden och det är vanligt att den kommer tätare och blir också ofta tyngre med blodklumpar. Det här leder till att många kvinnor drabbas av järnbrist, vilket i sig kan bidra till ytterligare en ökad känsla av trötthet.

Symptomen i denna fas är oftast orsakade av ett tillstånd som kallas östrogendominans – en obalans mellan östrogen och progesteron. I förklimakteriet är östrogenet ofta lite för högt i relation till progesteronet. Progesteronnivån sjunker i kroppen i och med att äggstockarna börjar fungera mindre effektivt och ägglossningarna blir glesare. Progesteronet tillverkas nämligen av den gulkropp som bildas i samband med ägglossningen. Men när det inte sker en ägglossning så tillverkas inte progesteronet.

Vid östrogendominans kan östrogennivån vara låg, normal eller hög. Vad som orsakar symptomen är att östrogennivån är för hög i relation till  progesteronet. Man kan alltså vara östrogendominant och ändå ha låga östrogennivåer.

Vanliga tecken på östrogendominans är:

 • Viktuppgång (särskilt runt höfter, mage och lår)
 • Riklig menstruation
 • Trötthet
 • Oro
 • Uppblåsthet
 • Ömma bröst
 • Humörsvängningar
 • Hjärndimma
 • Fibrocystiska bröst

Ibland kan det vara svårt att veta i vilken fas man befinner sig enbart baserat på symptom och menstruationen. Jag rekommenderar alltid ett blodprov som ger ytterligare en ledtråd. Det här blodprovet ska tas dag 3-5 i menscykeln och utvärderar din nivå av östrogen samt hormonet FSH. FSH står för follicle stimulating hormone och är den signal som din hjärna skickar till dina äggstockar för att uppmana dem att ha ägglossning. Man kan säga att ett högt FSH innebär att det inte räcker med att din hjärna “ber snällt”, utan den behöver “skrika högt” för att få dina äggstockar att jobba, men utan tillfredsställande  resultat.

Förklimakteriet och klimakteriet är oundvikliga faser på den hormonella resan. Eftersom ett sämre mående ofta är direkt kopplat till sjunkande progesteronnivåer är det ibland nödvändigt att tillföra detta hormon för att effektivt behandla sådana symptom som ofta uppstår i förklimakteriet. Jag rekommenderar hormonersättning i form av bioidentiska hormoner.

Hormonersättning är självklart inte det enda som du kan göra för att stötta din kropp under den här svajiga tiden. Läs gärna mitt blogginlägg ”Mat för hormonell balans”.

To a life in balance,

Mia Lundin